Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov) a tie za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.planto.sk sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Veobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť

PLANTO SK s.r.o., Slatinské Lazy 297, 962 25 Slatinské Lazy, IČO:  52 627 390; DIČ: 2121089113 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37288/S

, (ďalej len "Predávajúci").
Zákazníkom (ďalej len "Kupujúci") je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar:

na stránkach www.planto.sk

mailom na adrese: planto@planto.sk

na telefónnom čísle: 0903 903 576

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.planto.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka. Podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia, ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob doručenia, spôsob platby a odošle objednávku.

3. Vybavenie objednávky

Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hod. Podľa spôsobu objednania tovaru je zákazník informovaný o termíne dodania tovaru e-mailom alebo telefonicky. Pre rýchle vybavenie objednávky a správne doručenie tovaru je potrebné uvádzať aktuálnu dodaciu adresu vrátane PSČ a čísla domu, krstného mena, telefónneho čísla, atď. Ak je tovar na sklade, tovar je vyexpedovaný v deň objednávky alebo v nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, je vyexpedovaný v priebehu 5-10 pracovných dní.

4. Spôsob doručenia

Prostredníctvom Slovenskej pošty
Podža platného cenníka Slovenskej pošty (zásielky nad 15 kg podža cenníka kuriérnej sluby Slovenskej pošty)

Osobným prevzatím v sídle spoločnosti
Na adrese Slatinské Lazy 297, 962 25 Slatinské Lazy

Donáška vlastným rozvozom spoločnosti
Pri väčšom množstevnom odbere podľa dohody

5. Platobné podmienky

Dobierka Slovenská potša
Tovar je zasielaný Slovenskou poštou, zaplatíte pri preberaní balíka.

Predfaktúra
Keď chcete zaplatiť tovar z účtu, alebo z iného miesta, ako bude balík zaslaný. (V tomto prípade Vám pošleme balík až po uhradení pred faktúry).

6. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do 4 hodín po uskutočnení objednávky, a to formou: telefonicky na tel. č. 0903 903 576 alebo e-mailom na adresu: planto@planto.sk .
Ak zákazník neprevezme už zaslaný tovar, tento tovar nám bude následne vrátený. Bude mu účtovaný STORNO poplatok vo výke 8 € za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplati najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky.

8. Vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (formulár nájdete TU), musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, Predávajúceho a Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady a nebezpečie Kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte aj číslo Váho účtu pre vrátenie peňazí.

Ak ste už tovar obdrali a prevzali, zašlite ho teda v zákonnej lehote späť na adresu PLANTO SK s.r.o., Slatinské Lazy 297, 962 25 Slatinské Lazy.

Aby ste ako Kupujúci mohli bezproblémovo odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

- tovar nesmie byť použitý,

- tovar musí byť nepoškodený,

- tovar musí byť kompletný,

- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy,

- odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám,

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom prevzatí tovaru.

9. Záručná lehota

Všetok tovar, ktorý predávame, má na obale vyznačený dátum spotreby.

10. Reklamačný poriadok

Zákazník je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík zasielame v škatuli, zabalený baliacim papierom a previazaný špagátom)! Ak nastane nejaký iný problém (napr. s tovarom, a chybu sme spôsobili u Nás, ihneď nás prosím kontaktujte). Firma PLANTO SK s.r.o. nie je zodpovedná za škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou. V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený NEPREVEZMITE ZÁSIELKU OD DORUČOVATEĽA. Ak zákazník zistí, že tovar bol od Nás dodaný v zlej kvalite (napr. pokazený), má nárok na výmenu tovaru.

Reklamácia musí ma písomnú formu a musí obsahova:

- označenie a popis závady zásielky,

- číslo objednávky, resp. číslo zásielky na identifikačnom štítku.

Naša spoločnosť garantuje kvalitu osív za predpokladu ich správneho uskladnenia a použitia.

11. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.planto.sk t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod. Databázu údajov Predávajúci nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje žiadnej tretej strane. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Všaej objednávky. (napr. kuriérska spoločnosť - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru) Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti sa Predávajúci zaväzuje:

- všestranne chrániť záujmy Kupujúceho a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,

- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám ani ich komerčné vyuitie.

12. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosťdňa 01.02.2013.

 

Orgán dozoru:

Inpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

 


Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies